برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشکده بهداشت

روز جهانی بهداشت محیط

روز جهانی بهداشت محیط
1397/07/02

جلسه "کارگروه مأموریت توسعه دانش علوم زیست محیطی – با تاکید بر حفظ اکوسیستم های آبی

جلسه "کارگروه مأموریت توسعه دانش علوم زیست محیطی – با تاکید بر حفظ اکوسیستم های آبی
1397/05/27

برگزاری جلسه "کارگروه توسعه دانش علوم زیستی – با تاکید بر حفظ اکوسیستم های آبی"

برگزاری جلسه "کارگروه توسعه دانش علوم زیستی – با تاکید بر حفظ اکوسیستم های آبی"
1397/04/10

مراسم تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه
1396/12/10

نشست تخصصی

ینده نگاری آب با رویکرد سلامت با تاکید بر حوضه آبریز دریاچه ارومیه
1396/10/24

نشست تخصصی

ینده نگاری آب با رویکرد سلامت با تاکید بر حوضه آبریز دریاچه ارومیه
1396/10/24